Fellows

Our current fellows span more than eleven states and four countries.

Cohort 1

Charles Anderson
Rhea Goswami
Roshan Arokiaraj
Sisritha Avala

Cohort 2

Dristi Shah
Ishita Vaish
Sanat Kumar
Sunny Kudum

Cohort 3

Abhignya Panatula
Anwesha Mishra
Khushi Gupta
Manasi Oleti

Cohort 4

Aditya Bhattacharya
Anurag Mulamalla
Jenny Liao
Minwoo Kim

Cohort 5

Shyamla Talsania
AJ Kohli
Eileen Chen
Sam Sridhar

Cohort 6

Selvi Arora
Chethana Deeduvanu
Cristie Peng
Tanisha Singhal
Vybhavi K

Cohort 7

Sarvesh Sathish
Nihal Boina
Rushank Goyal
Manik Sethi

Cohort 8

Mohammad Hassan
Rishi Athavale
Vishnupriya Alavala
Saanvi Kandala
Dorothy Akinie

Cohort 9

Navya Aenugu
Aakash Mehta

Cohort 10

Burgadda Sai Krishna
Nanditha D
Ria Datta
Manaswini K