Fellows

Cohort 1

Charles Anderson, Rhea Goswami, Roshan Arokiaraj, Sisritha Avala

Cohort 2

Dristi Shah, Ishita Vaish, Sanat Kumar, Sunny Kudum

Cohort 3

Abhignya Panatula, Anwesha Mishra, Khushi Gupta, Manasi Oleti

Cohort 4

Aditya Bhattacharya, Anurag Mulamalla, Jenny Liao, Minwoo Kim

Cohort 5

Shyamla Talsania, AJ Kohli, Eileen Chen, Sam Sridhar

Cohort 6

Selvi Arora, Chethana Deeduvanu, Cristie Peng, Tanisha Singhal, Vybhavi K

Cohort 7

Sarvesh Sathish, Nihal Boina, Rushank Goyal, Manik Sethi

Cohort 8

Mohammad Hassan, Rishi Athavale, Vishnupriya Alavala, Saanvi Kandala, Dorothy Akinie

Cohort 9

Navya Aenugu, Aakash Mehta

Cohort 10

Burgadda Sai Krishna, Nanditha D, Ria Datta, Manaswini K