Fellows

Cohort 1

Charles Anderson, Rhea Goswami, Roshan Arokiaraj, Sisritha Avala

Cohort 2

Dristi Shah, Ishita Vaish, Sanat Kumar, Sunny Kudum

Cohort 3

Abhignya Panatula, Anwesha Mishra, Khushi Gupta, Manasi Oleti

Cohort 4

Aditya Bhattacharya, Anurag Mulamalla, Jenny Liao, Minwoo Kim

Cohort 5

Shyamla Talsania, AJ Kohli, Eileen Chen, Sam Sridhar

Cohort 6

Selvi Arora, Chethana Deeduvanu, Cristie Peng, Tanisha Singhal, Vybhavi Kotireddy

Cohort 7

Sarvesh Sathish, Nihal Boina, Rushank Goyal, Manik Sethi

Cohort 8

Mohammad Hassan, Rishi Athavale, Vishnupriya Alavala, Saanvi Kandala, Dorothy Akinie

Cohort 9

Navya Aenugu, Aakash Mehta

Cohort 10

Burgadda Sai Krishna, Nanditha D, Ria Datta, Manaswini K

Cohort 11

Aryaman Sriram, Dhruv Admala, Hubert Nguyen, Kanussh Jain

Cohort 12

Avaneesh Babu, Arindam Saha, Pranav Kotamraju, Rishi Athavale

Cohort 13

Akshara Somu, Avyukth Nilajagi, Meghana Guttikonda, Sally Jain, Sruthi Dacherla, Vishya Adipudi